FOMC

9月
25

下一輪金融風暴

其實自 1970 年代世界經濟進入美元化嘅時代,去到 1970 年代尾,聯儲局成為世界央行,公開市場委員會嘅政策,影響嘅亦唔只美元,而係全世界。但大方向上,不論年期長短,利率都係易跌難升,甚至跌到接近零,就唔再有可能回升。全世界嘅央行,亦都係循呢個方向發展。
15 min read
9月
22

公開市場委員會如何運作

如果無體制上嘅改變,世界係唔會無端端行返轉頭?體制上嘅改變係乜?由戰前嘅金本位,走向「美金」本位,即係戰後 Bretton Woods System 。再由 1973 年美金本位,走向目前嘅零息世界,就係體制嘅演化。
13 min read