Fiscal Policy

9月
25

下一輪金融風暴

其實自 1970 年代世界經濟進入美元化嘅時代,去到 1970 年代尾,聯儲局成為世界央行,公開市場委員會嘅政策,影響嘅亦唔只美元,而係全世界。但大方向上,不論年期長短,利率都係易跌難升,甚至跌到接近零,就唔再有可能回升。全世界嘅央行,亦都係循呢個方向發展。
15 min read
7月
31

【實用經濟學】孳息曲線躺平再倒掛

孳率曲線倒掛為何意味衰退?未來經濟前景會怎樣?
5 min read